Vyšel Slovník kriminalistických pojmů

Slovník kriminalistických pojmů a osobností Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. nedávno vyšla kniha Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Publikace je svým rozsahem a zaměřením v kriminalistické literatuře výjimečným dílem. V českých podmínkách neměla dosud kriminalistika, jako samostatná vědní disciplina, do současné doby slovník, který by shrnoval pojmy a osobnosti tohoto oboru. Cílem publikace je systematický a objektivní popis co nejširší škály pojmů kriminalistiky, zejména ve vztahu k forenzním vědám, trestnímu právu, policejnímu právu a kriminologii. Slovník je určen zejména odborné veřejnosti, studentům pro lepší pochopení problematiky, také např. příslušníkům policie pro jejich efektivní policejní práci a všem čtenářům, kteří se chtějí více seznámit s vědním oborem, kriminalistikou.

Přečíst celé…

Doporučuji

Dokumentární film: Vážený Leonide Iljiči

Podpis Vasila Biľaka„Mám v ruce kopii dvou dopisů, které poskytly alibi. Pro smrt minimálně čtyř stovek lidí, pro trvalé následky stovkám a tisícům dalších, pro ochromení morální, politické, ekonomické i lidské jednomu celému národu…“ říká na kameru v úvodu filmu jeho režisérka Zora Cejnková a pokračuje: „Podepsáni jsou soudruzi Kapek, Indra, Biľak, Kolder, Švestka, ale prý i Barbírek, Rigo, Piller, Hoffman, Lenárt, Štrougal. Která jména jsou fakt a která mýtus? Úplná odpověď je zatím ukryta na dně moskevských archivů.“ Film odvysílala Česká televize na programu ČT2 18. 11. 2008 ve 20 hodin. V současnosti je ke shlédnutí na internetovém vysílání ČT.

Přečíst celé…

Doporučuji

Více než polygraf

IlustraceZajímavou prezentaci mi nabídla firma Moroz & Partner, která je výhradním zástupcem izraelské společnosti  Nemesysco pro Českou republiku a Slovensko. Ta byla založena v roce 2000 ve městě Netanya a od počátku se věnuje vývoji analytického softwaru založeném na patentované technologii vrstvení analýzy hlasu. Zmíněná technologie byla aplikována do několika špičkových softwarů předurčených pro práci bezpečnostních složek státu, včetně ochrany před terorismem, ale především při standardní práci kriminální policie a zpravodajských služeb.

Přečíst celé…

Doporučuji

Už jste byli v Scharnsteinu?

Mučící křeslo z Muzea v ScharnsteinuPřed mnoha lety (ale bylo to už po revoluci ´89) navázala Společnost pro kriminalistiku1) kontakt s majitelem Rakouského kriminálního muzea v Scharnsteinu, historikem Mag. Haraldem Seyrlem. Scharnstein je kouzelné městečko rozložené na březích říčky Alm a na náhorní planině nad řekou. Mezi alpskými velikány působí tato rozlehlá planina až neskutečně kýčovitě. Městečku dominuje zámek, rodinné sídlo Mag. Seyrla, ve kterém vybudoval Muzeum zločinu.

Přečíst celé…

Doporučuji

Všichni na FOMEI TOP SPECIÁL

FOMEI - solutions for youFirma FOMEI, a. s., uskuteční v rámci tradiční podzimní akce nazvané FOMEI TOP speciální výstavní den FOMEI TOP SPECIÁL. Tento den, 22. října 2008 od 9 hodin, je určen speciálně pracovníkům a odborníkům státních služeb. Zaměření přednášek a předváděcích bloků je upraveno přesně pro účely specialistů z řad policie, armády, požární ochrany, pojišťoven atd.

Přečíst celé…

Doporučuji

Pokroky v kriminalistice 2008

KonferenceV dvouleté periodě pořádá katedra kriminalistiky Policejní akademie České republiky v Praze zajímavé konference nejen pro kriminalisty. Ačkoliv se konference konají pod stále stejným názvem - Pokroky v kriminalistice - rozhodně stejné nejsou. Je zajímavé, že dva roky opravdu stačí k tomu, aby byly dosažené pokroky v kriminalistice doslova hmatatelné. A to je velmi zajímavé a organizátory je za to nutné chválit.

Přečíst celé…

Doporučuji

Obrazová stálost ve fotografii

cmi-A-predOvládnutí techniky výroby fotografických reprodukcí moderními digitálními systémy není náročnější než ovládnutí jakékoliv techniky výroby fotografie v minulosti. Lze říci, že složitost dnešní techniky je spíše nízká. Fotograf je vždy zpravidla vybaven více buď umem vnést do fotografického záběru svůj záměr, vytvořit osobité dílo, či naopak lépe zvládá proces výroby fotografie.  Článek se zabývá moderním způsobem výroby černobílé i barevné fotografie inkoustovou a sublimační technologií. A vede diskusi nad prvky reprodukčního řetězce, které ovlivňují kvalitu fotografie nejen z hlediska barevné věrnosti, ale také dlouhodobé obrazové stálosti, tedy archivační schopnosti.

Přečíst celé…

Doporučuji

Čím nahradit POLAROID?

FOMEI - solutions for youFirma Shinko je největším světovým výrobcem zařízení pro produkční výrobu fotografie. V současné době zaujímá více jak 40 % světového trhu tohoto segmentu. Ve svých zařízeních používá výhradně sublimační technologii prověřenou mnoha testy světových laboratoří na kvalitu a odolnost výstupu. Tuto technologii zařadila do svého systému microLAB také firma Fomei, a. s., kde ji s velkým úspěchem používá (více na www.microlab.cz). Přečíst celé…

Doporučuji

Jak jsem se přiučil něčemu novému

AMOS SoftwareNa svých stránkách o sobě firma AMOS Software tvrdí, že je softwarová distribuční a technologická společnost specializující se na trh grafických aplikací pro klasické, internetové a multimediální publikování a aplikací pro řešení elektronické distribuce a archivace dokumentů.

Přečíst celé…

Doporučuji

Jedinečná mezi ostatními

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s., Skalsko - foto archiv školyMezi bezmála 1,4 milonem žáků a studentů našich škol usedlo v září 2007 do školních lavic i 30 prvních posluchačů zbrusu nové školy, nesoucí oficiální název Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s. Škola má své sídlo v zámečku v obci Skalsko na Mladoboleslavsku. Zřizovatelem školy je nezisková obecně prospěšná společnost. Škola je zaměřená na výuku filmové a televizní tvorby, obor „Užitná fotografie“ je zde rozšířen novým vzdělávacím programem o média filmová a televizní. Na středoškolské úrovni se zde budou vyučovat kromě obecných předmětů dramaturgie a scenáristika, výroba, zvuk, kamera, skript, střih a režie v oblastech reportážní, dokumentární, populárně-vědecké, instruktážní, propagační a multimediální tvorby.

Přečíst celé…

Doporučuji

Doporučuji

Je celá řada zajímavostí, které člověku utečou jenom proto, že o nich neví. Možná se časem najdou spolupracovníci, kteří pomohou tuto rubriku vytvářet…

Přečíst celé…

Doporučuji