Jak jsem se přiučil něčemu novému

AMOS SoftwareNa svých stránkách o sobě firma AMOS Software tvrdí, že je softwarová distribuční a technologická společnost specializující se na trh grafických aplikací pro klasické, internetové a multimediální publikování a aplikací pro řešení elektronické distribuce a archivace dokumentů.

 

 

Amos Software

Amos Software je jedním z největších distributorů produktů americké firmy Adobe Systems (včetně produktů Macromedia) ve střední a východní Evropě a taktéž předním distributorem grafických tabletů značky Wacom a databázových systémů FileMaker. Dále distribuuje produkty společností ACDSystems, Alien Skin, Comnet, Enfocus, Extensis, Hot Door, Quite, URW a Woodwing, které společně s produkty Adobe Systems tvoří široké portfolio grafického software. Dále se zabývá problematikou dokumentů a formulářů v návaznosti na optimalizaci podnikových procesů v podobě dokumentových serverových aplikací Adobe LiveCycle pro podnikovou klientelu a státní správu.

Společnost AMOS Software vznikla v roce 1993, kdy začala na český trh dodávat především aplikace pro elektronickou sazbu a zlom stránek společnosti Aldus. Po akvizici společnosti Aldus americkou společností Adobe Systems v roce 1995 se AMOS Software stal autorizovaným distributorem Adobe Systems a dnes je tradičním a hlavním dodavatelem publikačních řešení a grafických aplikací na českém a slovenském trhu. Produkty Adobe vždy patřily mezi odborníky i běžnými uživateli k vysoce ceněným.

AMOS Software se od roku 1995 věnuje také vývoji v oblasti přizpůsobování produktů Adobe českému jazykovému prostředí. Tato velice záslužná činnost zařadila u produktů Adobe češtinu na úroveň angličtiny. AMOS Software se přímo podílí na lokalizací produktů Adobe

Současně poskytuje i širokou škálu školení a seminářů na dodávané produkty. Tyto kurzy mají předem daný program, jsou vypsány na určité datum a jsou zaměřeny na nejvíce poptávané produkty. Zájem o kurzy je zřejmě značný, což lze usoudit ze stále obsazených termínů na webové stránce společnosti. Právě přes web je nejpohodlnější se do kurzu přihlásit. Kurzy probíhají většinou v učebně umístěné v sídle společnosti v Praze 6, v Patočkově ulici, a věru je nutné ocenit, že učebna je dobře vybavená.

Kurzy a školení

V nedávné době jsem absolvoval jeden z kurzů nabízených společností AMOS Software. Byl zaměřen na proškolení jednoho z nejpotřebnějších produktů v době rozmachu digitální fotografie - Adobe Photoshop CS 3. Kurs byl vypsán na 3 dny po šesti hodinách za cenu 6.900,- Kč (8.211,- Kč s DPH).

Adobe Photoshop CS3 je ideální nástroj pro fotografy, grafické návrháře i webdesignéry. Představuje skutečný standard v oboru. Třetí verze nabízí další nové funkce, jako například automatické srovnání vrstev či prolínání pro tvorbu pokročilejších kompozic a je zase o něco „friendly” pro uživatele.

Lektor Kryštof Pospíšil však nešel pouze po novinkách „trojky”, ale systematicky navazoval na starší verze Photoshopu, občas odskočil k bleskovému výkladu dalších souvisejících produktů (Bridge, Lightroom), což posluchačům umožnilo lépe se orientovat. Na otázku, kolik funkcionalit programu bude v průběhu kurzu probráno odvětil: „Odhaduji tak 30 %”. Ale to rozhodně není málo při tak obrovské balíku funkcí, jaký program Photoshop nabízí. Lektor snadno prokázal, že o Photoshop ví snad všechno. Navíc, je to skvělý fotograf, což doložil řadou skvělých snímků, na kterých studenti kurzu cvičili. Otázka u přestávkové kávy směřovala na tělo: „Jak jste na tom opravdu sám s poznáním nového Photoshopu?” „Pasivně ho znám celý, to určitě,” bez vychloubání přiznal Pospíšil, „ale aktivně znám tak asi, no jak to odhadnout, 60 %? Asi,” dodal. 

Nejdříve jsme se seznámili s prostředím programu a jeho ovládáním, s režimy obrazu, barevnými modely, se zobrazením fotografií, výběrem detailů, manipulacemi a prolnutím s výběrem, přičemž zvláštní pozornost byla věnována všelijakým tipům s klávesovými zkratkami (odskok z detailu na celek, přiblížení a vzdálení, přepínání lupy, dočasné přepnutí nástroje do jiné funkce atd.). Následovaly obvyklé kroky při úpravě fotografie. V této kapitole byla dosti podrobně zmíněna problematika rozlišení a vysvětlena rozdílnost rozlišení u fotografií pro tisk a pro web. Následovalo přizpůsobení obrazu (funkce jas, kontrast, analýza obrazu (histogram), změny úrovní a křivek aj.). Nebylo zapomenuto na vyvážení barev, odstíny a sytost, selektivní barvy, náhradu barvy, míchání kanálů, nastavení správy barev, stíny a světla, opravy expozice, fotografické filtry. Kapitolou náročnou na pochopení byla problematika vrstev (vytvoření, úpravy, maskování aj.). Další část kurzu pak byla věnována uložení vypočítaného obrazu pro tisk, pdf nebo web. V závěrečné části kurzu pak byly uceleně (a podrobně) probírány jednotlivé nástroje a jejich funkcionalita.

Pro jakékoliv hodnocení přínosu kurzu je důležité to, s jakými vstupními znalostmi o problematice posluchač přichází - to platí obecně i speciálně. Nalézt „zlatý střed” mezi posluchači kurzů AMOS Software je snadnější, protože jsou organizovány výhradně pro pět lidí (v podmínkách firma uvádí, že kurz začne, přihlásí-li se alespoň tři uchazeči).

Osobně mám z kurzu k Adobe Photoshopu CS3 dobrý pocit a proto ho doporučuji každému, kdo se potřebuje dozvědět něco nového jak o tomto programu, tak především o možnostech úpravy digitálních fotografií. Nejspíš až dám dohromady penízky, přihlásím se do kurzu k Adobe Premiere Pro CS3.

Jan Hlaváček, 27. 4. 2008