Pokroky v kriminalistice 2008

KonferenceV dvouleté periodě pořádá katedra kriminalistiky Policejní akademie České republiky v Praze zajímavé konference nejen pro kriminalisty. Ačkoliv se konference konají pod stále stejným názvem - Pokroky v kriminalistice - rozhodně stejné nejsou. Je zajímavé, že dva roky opravdu stačí k tomu, aby byly dosažené pokroky v kriminalistice doslova hmatatelné. A to je velmi zajímavé a organizátory je za to nutné chválit.

  

ctverecek2Letošní konference je naplánovaná na dva dny, a to 24. a 25. září 2008. V prvním dnu zazní při společném jednání řada odborných sdělení a referátů připravených předními českými a snad i zahraničními kriminalisty, soudními lékaři, soudními inženýry, psychology a dalšími odborníky působícími v oblasti forensních věd. Druhý den bude jednání konference pokračovat v sekcích.

Organizátoři v současnosti zpracovávají zaslané příspěvky, které si účastníci konference odnesou na datovém nosiči.

Zájemci o konferenci „Pokroky v kriminalistice 2008″ najdou bližší informace na webu konference

Přihlásit se mohou na adrese:

Organizační výbor konference „Pokroky v kriminalistice 2008″
Policejní akademie ČR
katedra kriminalistiky
Lhotecká 559/7, p. o. box 54
143 01 Praha 4
e-mail: novotnyf@polac.cz

Z vlastních zkušeností účast na konferenci „Pokroky v kriminalistice 2008″ doporučuji.

Jan Hlaváček, 10. července 2008