ZKOUŠKY OZ

Rozhodnutí o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci strážný

Dne 26. listopadu 2013 vydalo Ministerstvo vnitra ČR v souladu se zákonem č. 189/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků  dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) rozhodnutí, kterým byla (opakovaně) udělena JUDr. Jan Hlaváčkovi autorizace pro profesní kvalifikaci strážný (kód 68-008-E).

Organizace vzdělávání, tj. vyhlašování termínů kurzů a zkoušek odborné způsobilosti, včetně vydávání Osvědčení o odborné kvalifikaci je realizováno prostřednictvím agentury Private Service, kde lze na mailové adrese:

sojka-zavináč-privateservice-tečka-cz

podat přihlášku k absolvování  zkoušek a získat další potřebné informace.

Jan Hlaváček, 1. 12. 2013

Zobrazeno: 13,469 x