Trasologie, daktyloskopie a mechanoskopie v podání Kjella Carlssona

Ilustrace - trasologieNeměl jsem rád lektory, kteří přijeli ze Západu a hned v první větě své přednášky z nás udělali tupce slovy (například): „Kriminalistická stopa je když…” Kjella Carlssona nic podobného rozhodně nenapadlo. Vedl vynikající přednášku na téma zajišťování trasologických, mechanoskopických a daktyloskopických stop a bylo znát, že umí! Všichni ho bedlivě poslouchali, protože Pan Švéd toho o kriminalistické technice ví opravdu velice hodně. Stalo se tak na pravidelném semináři firmy LT Sezam 11. listopadu 2008 v Břevnovském klášteře v Praze.

 

Drobné ohlédnutí, aneb Z palmy jsem nespadli

Abych snad nejdříve vysvětlil onu invektivu k našim novým porevolučním přátelům, kterou jsem vyjádřil v perexu: Oni totiž někteří z nich ještě mnoho let po revoluci trpěli utkvělou představou, že jsme v Česku teprve s počátkem 90. let minulého století dozráli a právě spadli z palmy jako kokosák. A že teď je řada na nich, aby nás formovali pro svobodný život. Párkrát jsem musel takového lektora upozornit, že drtivá většina našich kriminalistů má dostatečné (většinou vysokoškolské) vzdělání, takže moc dobře vědí nejen co je to kriminalistická stopa nebo identifikace, ale že umí pracovat na místě činu, a navíc že mají ještě jednu vynikající vlastnost - možná právě na rozdíl od nich - totiž umí improvizovat! Čímž se nepochybně zásadně odlišujeme třeba od Američanů, kterým když není vložena do ruky vidlička správným koncem, nenapíchnou si ani odlomené sousto hamburgera. Tato slova nechť nejsou chápána osobně, nacionálně ani jako povyšování se nad kýmkoliv. Opravdu ne. Nad zkušenostmi a znalostmi mnohých kolegů ze Západu se hluboce skláním. Ale když někdo začal „Kriminalistická stopa je když…”, viděl jsem obvykle rudě. A když pak onen lektor pochopil, že auditorium ví rozhodně víc, než jen on sám tuší, obvykle to pomohlo.

 

Kjell CarllsonKjell Carlsson ze Stockholmu přednáší

Jak už jsem uvedl, Kjella Carlssona nic podobného nenapadlo. Kjell Carlsson, coby zkušený expert ze stockholmské policejní laboratoře, začal svoji přednášku stupnicí expertizních závěrů. Toto v podstatě stále teoretické téma, i když pro kriminalistickou a zejména justiční praxi neskutečně potřebné, zaujalo jen pár „fajnšmekrů” z kriminalistických laboratoří. Jen velmi stručně (a hodně zjednodušeně):

V tradičních učebnicích kriminalistiky se od jisté doby hovoří o individuální identifikaci a vedle toho o určení skupinové (druhové) příslušnosti, jako o jakémsi „nižším” stupni identifikace. Kriminalistická a justiční praxe se v drtivé většině s touto teorií sžila a běžně ji praktikuje. Jenže, nic není dokonalé a definitivní, říkají někteří, ani individuální identifikace. Vždyť vždy je na konci znaleckého procesu člověk (znalec), který na základě toho co vybádá se přikloní s určitou mírou pravděpodobnosti k výsledku a tento slovně popíše. No, a právě o to jde - jak nejlépe vyjádřit pravděpodobnost? Praxe se přiklání k definování stupňů pravděpodobnosti, ale stále je to předmětem bohaté diskuse. Tradiční pohled byl například podroben konfrontaci s Bayesovou teorií (která také rozvíjející teorii pravděpodobnosti). Ta je však pro normální smrtelníky (včetně kriminalistů) hodně nepochopitelná, takže je snaha do kriminalistické praxe aplikovat už jen konečný výstup této teorie, tj. stupnice pravděpodobnosti.

Jenže, ani v tom zatím není jednota. Zatímco ENFSI1 se podle dostupných informací sjednocuje na stupnici o šesti úrovních, Kjell Carlsson v Praze prezentoval devíti úrovňovou stupnici.2 Mohu v této souvislosti doplnit, že písmoznalci Kriminalistického ústavu již před mnoha lety začali používat pětistupňovou stupnici, a myslím si, že v té době toho ještě moc o Bayesovu axiomu nevěděli.

Nicméně, bude-li jednou (alespoň v Evropě) jednoznačně dořešená stupnice pravděpodobnosti navíc zakomponovaná do expertizních závěrů, hodně to pomůže především soudní praxi.

Elektrostatický přístroj na snímání prašných stop Pathfinder

Tento přístroj využívá elektrostatický jev. Drobné prachové částice se nabijí vysokým napětím, které pak ulpívají na fólii nabité opačným potenciálem. Trasologický otisk v prachu se elektrostaticky přenese na snímací fólii. S přístrojem je dodáván uzemňovací kabel, který se použije k odstranění zbytkového napětí mezi podložkou a snímací folií.

Důležitým spotřebním materiálem k Pathfinderu jsou elektrostatické fólie. Jsou dodávány v jednotlivých listech o rozměrech 60 x 90 cm (baleny jsou po 10 kusech v plastovém sáčku nebo papírové tubě), anebo v třímetrových rolích širokých 30 cm. Role jsou baleny v obalovém papíru.

„Svorky přivádějící elektrický proud je potřeba k fólii připojit a přístroj zapnout ještě před roztočením fólie, protože pak fólie lépe přilne k povrchu,” vysvětluje při ukázce Carlsson. „Jakmile proběhne přenos stopy na fólii, tato se navine na tubu z tvrzeného papíru. Takto se dají fólie i skladovat,” dodává.

Může nastat situace, kdy je na místě činu velké množství prachu, například na stavbě, kde se zpracovává sádrokarton. „V takovém případě se jednoduše přebytek prachu na fólii opatrně sfoukne elektrickým fénem,” ukazuje na videu Carlsson. A dodává jen jakoby mimochodem: „Vždycky platí, že nejlepší trasologické stopy se dají nalézt na papíře, takže pokud najdete na místě činu na podlaze nějaké papíry, rozhodně je zajistěte, i když na nich na první pohled stopy nejsou vidět. A nezapomínejte si udělat v rohu tužkou křížek, abyste poznali lícovou stranu,” sděluje jednu ze svých celoživotních zkušeností Kjell Carlsson.

Prášek na zviditelnění stop ve sněhu

Ačkoli sněhu u nás v posledních letech nebývá mnoho, neznamená to, že nemůže nastat situace, kdy je potřeba zajistit trasologickou stopu ve sněhu. Pravda, i kdyby u nás bylo sněhu jako za polárním kruhem, stejně by se nejspíš v průběhu roku dal počet případů, kdy kriminalistický technik zajistí trasologickou stopu ve sněhu, spočítat na prstech jedné ruky. Nikdy jsem neodhalil, proč tomu tak je. Sám jsem za celou svoji praxi nikdy trasologickou stopu ve sněhu neodléval. A to jsem sloužil na Vysočině.

Seminář LT SezamKriminalistická praxe zná několik metod, jak zachovat pro expertizní zkoumání dostatečně kvalitní trasologickou stopu. Nejznámější metodou bylo odlévaní stopy sádrou, do které byla při rozmíchávání přisypána sůl, čímž sádra pomaleji tvrdla a nevytvářela tolik tepla, které pochopitelně sníh rozpouští. Dnešní možnosti jsou lepší.

Jedním z výborných prostředků je tzv. prášek na zviditelnění stop ve sněhu. Lze ho použít jak na mokrý, tak i zmrzlý sníh. Může mít dvojí funkci. Zaprvé, zkontrastní jinak velmi málo kontrastní povrch trasologické stopy ve sněhu, čímž vyniknou markanty. Takto ošetřená stopa se dokumentuje fotograficky. Za druhé, po nanesení prášek vytvoří tenkou, vodě odolnou vrstvičku, díky které se dá stopa lépe odlít pomocí prostředku Dentalstone, který se pro tento účel míchá v hustší konzistenci. Díky prášku zůstanou v odlitku zachovány detaily vtisku obuvi nebo pneumatiky.

Prášek na zviditelnění stop ve sněhu se nejlépe nanáší speciálním štětcem ze skelných vláken Zephyr. Vlasce tohoto štětce vytváří kužel se širokou základnou. Prášek, který po vnoření štětce do zásobní nádobky, ulpí na konečcích vláken. Nad trasologickou stopou ve sněhu se otáčením dříku štětce mezi prsty prášek z konečků vláken uvolní odstředivou silou a popráší povrch stopy. Je potřeba docílit asi dvoucentimetrové překrytí poprášení přes okraj stopy.

Obdobně se pro fixaci stopy ve sněhu používá vosk ve spreji. Vosk na otisky ve sněhu je červený, takže rovněž výrazně zvyšuje kontrast. Aplikuje se nastříkáním několika vrstev ze vzdálenosti asi 20 cm. Po krátkém zaschnutí se stopa dokumentuje fotograficky (s měřítkem), anebo je možné ji rovněž odlít přípravkem Dentalstone. Jedna nádobka se sprejem vosku na otisky ve sněhu by měla vystačit na 7 až 10 trasologických stop.

Dentalstone je super tvrdá odlévací hmota denzitového typu vyráběná z přírodních surovin. Při definovaném mísícím poměru má jen nepatrnou porositu, ale současně má vynikající mechanické vlastnosti. Při tuhnutí jen nepatrně zvětší svůj objem, což zaručuje nejvyšší přesnost otisku. Mísí se v poměru 100 g hmoty na 25 ml vody. Při ručním míšení v misce se odměřené množství tmelu a vody při teplotě 18 - 20 °C rozmísí během 30 - 45 vteřin.

Odborníci uvádějí další výhody Dentalstonu:

  • díky pevnosti odlitku po vytvrdnutí se odlitek nemusí vyztužovat a rovněž není potřeba vytvářet silnou vrstvu odlitku, sčímž souvisí i jeho ohrazování při odlévání, jako je to nutné u sádry;

  • odlitek je díky své tvrdosti i velmi odolný proti mechanickému poškození;

  • jelikož se při tvrdnutí nezahřívá tolik jako sádra, je vhodný pro odlévání stop ve sněhu;

  • velice snadno se rozmíchává a netvrdne tak rychle jako sádra;

  • velmi dobře kopíruje tvar stopy.

Nově je Dentalstone dodáván v balení po 1 kg v pevném plastovém sáčku společně s odměrkou na  vodu (200 ml). Toto balení je velmi praktické při práci v terénu, protože odpadá nepraktické míšení v misce. U sáčku se totiž jen odstřihne roh, vyjme se odměrka, do sáčku se vlije odměřené množství vody a hmota se rukou dokonale prohněte. Do stopy se Denalstone lije otvorem v rohu sáčku. Jak jednoduché?

Identifikace plastových tašek

„Mnohdy je potřeba identifikovat igelitovou tašku, které nás po celém světě zaplavily” pokračuje úplně z jiného soudku Kjell Carlsson. „Na těchto taškách je řada identifikačních znaků, z nichž mnoho vzniká při výrobě,” vysvětluje. Chemické složení nepřináší žádné důležité informace. Naopak při výrobě vznikají na ploše tašky rýhy od tvářecího válce. Individuální znaky nesou také sváry. Leccos mohou napovědět raznicí vyseknuté otvory pro nošení, také sklady anebo i potisky. Lektor na obrázcích ukazuje, jak tyto markanty při výrobě vznikají.

Stopy se zajišťují fotograficky (v polarizačním světle) nebo odléváním.

Celou dobu při jeho výkladu přemýšlím, jestli má tato metoda nějaký praktický význam. Snad kdyby bylo potřeba stanovit, že dva různé plastové pytle byly vyrobeny relativně brzo po sobě. Příklad z praxe ale neznám.

Pěna na otisky BIO-FOAM®

Po zajištění obuvi podezřelého je nezbytné vyhotovit otisk podešve z této obuvi pro porovnání s trasologickou stopou nalezenou na místě činu.

Jeden ze způsobů, jak toho docílit, je nabarvit podrážku bot a zhotovit několik válených otisků na velké listy papíru. Toto je však dosti obtížná metoda a ne vždy přináší odpovídající výsledky. Hlavně ale nabízí pouze plochý otisk, který není ideální pro porovnávání s trojrozměrnou stopou.

Pěna BIO-FOAM®, která má modrou barvu, umožňuje velmi snadné zhotovení otisku obuvi, který je hotový za několik vteřin a přitom obuv se neušpiní. Výsledkem je velice přesný a hlavně trojrozměrný otisk podešve boty.

Souprava BIO-FOAM® se dodává v lepenkové krabici o velikosti 35,5 x 15,2 x 5,7 cm, což je dostatečná velikost pro jeden otisk i velké pánské obuvi. Lepenková krabice je současně vhodná pro skladování pořízeného otisku podešve obuvi.

„Pěna BIO-FOAM® je vhodná i pro tzv. dvojité odlévání,” upozorňuje Carlsson.

Prostředky pro daktyloskopiiWetwopTM Powder

Krátkou exkurzi udělal Kjell Carlsson i do oblasti daktyloskopie. Z celé přemíry všelijakých daktyloskopických prostředků, kterých je dnes na trhu velké množství, zaměřil pozornost posluchačů na WetwopTM Powder. Je to předem připravená suspenze černé nebo bílé barvy. Výborné výsledky jsou s ním dosahovány při zajišťování daktyloskopických stop na leukoplasti, maskovací pásce, oboustranné pásce nebo průhledné lepící pásce.

„Na povrch s předpokládanou stopou ho nejlépe aplikuje štětcem z velbloudí srsti, po 10 až 15 sekundách povrch opláchneme studenou vodou,” vysvětluje Carlsson. Vyvolaná stopa je černošedá, u bílého roztoku pak světlešedá.

Vyvolanou stopu se doporučuje nejdříve dokumentovat fotograficky v šikmém světle nebo v protisvětle. Potom ji lze zajistit na pásku, ale výsledek nemusí být vždy dostatečně kontrastní.

WetwopTM je vysoce stálý výrobek, který lze v běžných podmínkách skladovat velmi dlouho. Neobsahuje žádné toxické látky, jeho použití nevyžaduje speciální prostředky ani pracoviště.

Tento prostředek je vhodný i pro zajišťování daktyloskopických stop z vnitřní strany gumových rukavic. „Sledujte, v jakém stavu zůstane gumová rukavice, když je sundáme z prstů,” ukazuje na video Carlsson. „Ano, zůstane na ruby! Takže, pozor, když ji berete do rukou, abyste nezničili otisky prstů toho, kde měl rukavici na ruce. Opatrně ji nafoukneme jako balonek, jen aby prsty „vystřelili” a mohli jsme na ně nanést WetwopTM. Po krátkém zaschnutí černý pudr omyjeme vodou a jdeme fotit,” ukazuje nejlepší postup lektor.

MikrosilDvojité odlévání  

„V naší laboratoři vlastně každý den používáme dvojité odlévání,” říká trošku překvapenému publiku Kjell Carlsson, když se dostává k mechanoskopii. Většina mechanoskopických stop je plastických, takže vlastně neříká nic nového. Nicméně, jím popisovaný rutinní postup je zajisté závislý na zkušenostech s konkrétními prostředky. „Při komparaci potřebujeme mít „pozitiv” stopy,” dodává, „takže si ji musíme vyrobit.” Pro odlévání mechanoskopické stopy používají především silikonové materiály, které mají vynikající kopírovací vlastnosti, tzn. že dokáží přijmout i největší detaily plastické stopy. Vznikne tak dokonalá forma pro pořízení „pozitivu” stopy. „K tomu používáme Mikrosil,” říká Carlsson.

V naší praxi nabízí firma LT Sezam silikonovou otiskovací hmotu PS230. Je to dvousložková hmota, která vytvrzuje během 5 - 10 minut, podle okolní teploty. Je černé barvy. Otisky jsou velice přesné se zachovanými detaily.

MikrosilTM je dvousložkový tmel určený k vyhotovení přesných odlitků v mechanoskopii. Souprava je rovněž nabízená firmou LT Seznam. Obsahuje dvě tuby (tmel a katalyzátor), mísící podložky a dřevěné špachtle. Z každé soupravy je možné zhotovit několik odlitků. Tmel je vyráběn v černé, šedé, hnědé a bílé barvě.

Použitá literatura: Katalog kriminalistické techniky 2008-2009, vyd. LT Sezam, Praha 2008.

(Autor děkuje za odbornou recenzi, připomínky a doplnění textu Ing. Dagmar Novákové z Kriminalistického ústavu Praha. Foto autor (3) a Dušan Hrazdíra (2).)

Jan Hlaváček, 20. listopadu 20081 ENFSI - European Network of Forensic Science Institutes; byla založena v roce 1995, Kriminalistický ústav Praha se stal jejím členem v roce 1998.

 

2 Stupnice expertizních závěrů podle Kjella Carlssona (uvádím jak prezentovanou anglickou verzi, tak i český překlad, který samozřejmě může být lehce zavádějící, protože u nás je obvyklé používat jiná synonyma -  pozn. aut.) :
Úroveň +4 - The results of the examination support with certainty that…
Výsledky expertizy podporují s jistotou tvrdit, že..
Lépe česky: Výsledky expertizy dovolují jednoznačně tvrdit, že..
Úroveň +3 - The results of the examination strongly support that..
Výsledky expertizy silně podporují závěr, že..
Úroveň +2 - The results of the examination support that..
Výsledky expertizy podporují závěr, že..
Úroveň +1 - The results of the examination support to some extent that..
Z výsledků expertizy lze do jisté míry usuzovat, že..
Úroveň 0 - Inconclusive
Neprůkazné
Úroveň -1 - The results of the examination support to some extent that was not..
Z výsledků expertizy lze do jisté míry usuzovat, že nebylo.. (rozuměj prokázáno)
Úroveň -2 - The results of the examination support that was not..
Výsledky expertizy podporují závěr, že nebylo..
Úroveň -3 - The results of the examination strongly support that was not..
Výsledky expertizy silně podporují závěr, že nebylo..
Úroveň -4 - The results of the examination support with certainty that was not..
Výsledky expertizy podporují s jistotou tvrdit, že nebylo..
Lépe česky: Výsledky expertizy dovolují jednoznačně tvrdit, že nebylo..