Dopravní nehody v režii anarchie?

Ilustrace - policista v akciČSOB Pojišťovna vydala začátkem listopadu 2008 tiskovou zprávu, kde je uvedeno, jak od ledna 2009 postupovat v případě dopravní nehody. Pojišťovny -  na rozdíl od státních institucí - cítí alespoň minimální morální povinnost informovat občana. „Novinka” vyplynula z novely zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb. ve znění novel). Podle médií spočívá podstata novely ve změně finančního limitu škod vzniklých nehodou (byla stanovena na 100 tis. Kč) pro oznamovací povinnost. Policie ČR tvrdí, že se jí tím uvolní ruce pro plnění jiných úkolů. Je otázkou, jestli to občan pozná. Hlas lidu moc slyšet není, opět jen tiše nesouhlasí.

 

Glosuji-titulek-světlý

Bez hlubšího komentáře (protože jsem nestudoval parlamentní diskusi, důvodové zprávy ani monitory) jen podotknu, že si myslím, že přenášení odpovědnosti za stanovení škody na motorových vozidlech na občana je další velký úlet našich zákonodárců. Jednak proto, že tato vysoce kvalifikovaná činnost (odhady škod) je v jiném případě svěřena znalci, a také, že 100 tisíc Kč dnes a 100 tisíc Kč napřesrok budou dvě odlišné hodnoty (přestaneme-li konečně věřit prohlášením některých našich politiků, že Česku se celosvětová recese vyhne).

Laik (řidič) je schopen maximálně tak posoudit „drobnost za pár tisíc”, jako např. odření plastového nárazníku od neopatrného motoristy, který se chtěl nacpat do mezery u chodníku, a na druhé straně bouračku se zdemolovanými automobily určenými do šrotu. Ale opravdu jen odborník je schopen posoudit nekonečnou škálu všech ostatních škod, které vznikají při dopravních nehodách, dnes v řádech desítek tisíců korun. Opravdu si nemyslím, že každý šofér dokáže odhadnout škodu za 50, nebo 150 tisíc Kč. Já tedy rozhodně ne.

Když si navíc uvědomíme, že naprosto každou dopravní nehodu doprovází silný psychický otřes většiny účastníků (byť jinak neutrpí ani bouli na čele), je absurdní se domnívat, že obě strany (z nichž jedna je vinna) si v klidu sednou na krajnici a sepíší dosti složitý protokol. Drtivá většina šokových lidí totiž dokáže v takové situaci jen stěží udržet v ruce tužku. A to nemluvím o situacích, kdy se dva motoristé, kteří si pomačkali plechy, nedohodnou a mají tisíc chutí si nafackovat. A myslel někdo na jejich rozdivočelé manželky?

Možná, že se přece jenom jedná o zbytečné obavy (laiků). Jestliže je současnou podmínkou, že z hlásné povinnosti jsou vyloučeny jen nehody, kdy nedojde ke zranění účastníků, je otázkou, kolik takových nehod v praxi bude? Jen zázrakem vyvázne z dopravní nehody bez zranění ten, kdo vyleze z vraku, které bylo ještě před chvilkou jezdícím autem.

Nicméně, páni poslanci a senátoři takto rozhodli, tak co se dá dělat. Oni nebudou u soudních sporů, které nejspíš v hojném počtu propuknou na základě této novely. Odhaduji, že obyčejného motoristu pojišťovny s jeho nároky utřou, jako tomu bylo vždy dosud, gauneři velmi rychle najdou způsob, jak bez trestu za dopravní nehodu vypumpovat z pojišťovny peníze.

Připomíná mi to staré americké kovbojky, kde lidi taky brali právo do vlastních rukou, když nebyl šerif nablízku.

A nakonec tři poslední poznámky, jejichž obsah mi - jak je dnes moderní říkat - hlava nebere. Jedná se o jakousi samoobslužnost při řešení dopravních nehod. Malinko odbočím: Doufám, že stupidita Julínkova „třicátku” zavedeného při reorganizaci zdravotnictví nebude překonána třeba tím, že pacient dostane návod, jak si má vyříznout slepé střevo, skalpel a éter. Když nepřežije, přijde agent pojišťovny a řekne, že pozůstalí mají smůlu. Zpátky k DN (byť ad absurdum): Není to totéž, co se nyní chce po řidičích? Vyšetřte si vlastní dopravní nehodu; když to uděláte špatně, nečekejte, že vám pojišťovna něco zaplatí. 

Možná by policie mohla organizovat kurzy vyšetřování dopravních nehod pro silniční piráty a vybírat za to kurzovné.

A ještě něco. Za překročení rychlosti byť o hodnotu menší než je obvyklá tolerance tachometrů dnes dostanu pokutu jako hrom a navíc mi vezmou body. Jestliže mi někdo rozmlátí auto na mraky - byť to bude „jen” za 99.999,- Kč - které si už třeba z důchodu nikdy nepořídím a do smrti budu chodit pěšky, viník se může smát, až se bude za břicho popadat. Žádná pokuta mu totiž nehrozí. Nebo snad ano?

Takže, děsím se dnů příštích. Hlavně proto, abych našel ve vraku svého vozidla ten tiskopis, který mám od ledna 2009 vozit sebou, abych ho na místě nehody vyplnit za naši policii. Ta totiž bude v té době s uvolněnýma rukama řešit důležitější úkoly.

*      *      *

Poznámky soudního znalce

Z více než třicetileté znalecké praxe - analýzy dopravních nehod - vím, jak důležité je objektivní zdokumentování konečných poloh vozidel a všech stop. Někdy (zřídka) v tom chybují dokonce i policisté. Nebudou-li o nehodě kvalitní profesionální podklady (mající hlavně trestněprocesní hodnotu - pozn. J. H.), nebude možno svědomitě podat znalecký posudek o příčinách nehody. Výpovědi účastníků se obvykle vzájemně liší. Ostatně nehodový děj trvá od okamžiku střetu většinou okolo dvou sekund (nad tři sekundy bývá spíše výjimkou). Účastníci jsou pozorovateli nepřipravenými na bedlivé sledování rychlého a důležitého děje, proto z jejich výpovědí nelze vycházet - je možno se nejvýše vyjádřit k technické přijatelnosti výpovědí. Rychlost jízdy toho druhého jim připadá strašná, jejich vlastní rychlost jízdy se blíží rychlosti chůze.

Poznamenávám, že v posledních asi patnácti letech masivně narostla frekvence fingovaných nehod. Při těch - samozřejmě - není nikdo zraněn, ale jedině na perfektní fotodokumentaci a z kvalitně provedeného ohledání se dá zjistit, co na dané konstelaci bylo nereálné. Indicie se přirozeně liší případ od případu. V současné době řešíváme několikanásobně víc podezření z fingovaných nehod, než je nápad analýz nehod skutečných. Za nového stavu si budou fingovači mnout ruce - již nyní pracují dosti odborně a navzájem spolupracují. Pojišťovny samozřejmě nebudou zvýšené náklady za pojistiky táhnout „ze svého” - logicky to povede k dalšímu masivnímu zdražení povinného ručení.

A ještě jedna poznámka: Lidé se na místě v rozrušení možná nějak dohodnou, ale později si mnohdy své rozhodnutí rozmyslí, uvědomí si souvislosti, které jim hned na místě nebyly zřejmé - a jde o spor, v němž se hledá řešení u nás znalců. Vím o čem píši - tento fenomén je opravdu častý. Jenže, křišťálové koule nemáme (a ani bychom z nich neuměli věštit) a náš - byť jednoznačný nález - by bez soudu stejně neměl hodnotu znaleckého důkazu.

doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.,
vedoucí Ústavu soudního znalectví v dopravě
Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

*      *      *

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Dopravní nehoda představuje pro její aktéry většinou otřesný zážitek s vysokým psychickým vypětím. Vše se ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné situaci zachovat. Zásadní změny přináší i nový zákon, který od ledna letošního roku bude ohlášení dopravních nehod upravovat.

Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč. O rok později byl limit navýšen na 50 000 Kč. Od ledna letošního roku se tato částka opět výrazně změní, a to na dvojnásobek. Od nového roku tak v případě dopravní nehody budeme povinni volat policii v případě škody za rovných 100 000 Kč. Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.

 

Kdy je potřeba volat k dopravní nehodě Policii ČR:

1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.

3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.

Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.

Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

 

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. “euroformulář” záznamu o dopravní nehodě záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou (lze jej obdržet u pojistitelů a nebo na Internetu, např. www.csobpoj.cz/ - Produkty - Pojištění vozidel).

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Poplatek za neoprávněný výjezd policie k nehodě (pro případy, kdy škoda na jednom vozidle nepřesáhne 100 tis. korun) se v zákoně nakonec neobjevil. Nevystavujete se tak žádnému finančnímu postihu.

 

Desatero správného postupu při dopravní nehodě (DN):

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.

 2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte vrámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).

 3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii (Pozor povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo).

 4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo kpoškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii.

 5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud:

  1. je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel,

  2. shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky DN a toto nebude na škodu sepsání společného záznamu.

 6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie ČR, společně sdalším účastníkem DN sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě”. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem ktomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete spomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i vpřípadě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody!

 7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka (jste-li na zavinění nehody dohodnuti). Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny (ČSOB Pojišťovna Assistance +420272101 077), za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že vrámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i vpřípadě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.

 8. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.

 9. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje odruhém účastníkovi DN. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště - sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti ZK).

 10. Zajistěte neprodlené předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě své odpovědnostní pojišťovně.

Tiskopis Záznam o dopravní nehodě (.pdf - 1,3 MB) ke stažení zde.

(Tisková zpráva ČSOB Pojišťovny)

Jan Hlaváček, 21. listopadu 2008