Bluestar Forensic

IlustraceKde jsou ty časy, kdy kriminalistický technik vyjížděl na místo činu s koženou aktovkou, ve které měl Flexaretu, argentorát v plastové nádobce, plochý štětec, několik daktyloskopických fólií, lupu, lžíci na daktyloskopování mrtvol, sádru, špachtli, gumovou misku, pásmo a pravítko, někdo i buzolu, několik obálek (později igelitových pytlíků) a notes s tužkou. V poválečné historii kriminalistické techniky v Československu to platilo převážně v první dekádě této doby. Pravdivost těchto slov je možné ověřit v Muzeu Policie ČR. Dnešní možnosti kriminalistických techniků jsou mnohonásobně lepší. Především díky tomu, že se rozvinul trh s těmito prostředky. Odkrývá se tak možnost naplnění pravidla kriminalistické expertizy „č. 1″, že kvalitní důkaz prostřednictvím znaleckého zkoumání lze učinit jedině tehdy, když jsou stopy správně zajištěny.

Prostředky kriminalistické techniky na nevyšší světové úrovni u nás nabízí firma LT Sezam. Touto firmou organizované semináře s ukázkami standardních výrobků a prostředků vhodných pro kriminalistickou techniku, včetně novinek, lektorované odborníky z Evropy či Ameriky, začínají mít dobrou tradici. Tak tomu bylo i v úterý 11. listopadu 2008, když se v Břevnovském klášteře v Praze sešlo několik desítek odborníků z řad kriminalistických expertů a techniků Policie ČR, Vojenské policie, Celní služby a dalších specializovaných služeb. Na seminář přijeli i odborníci z Kriminalistického ústavu ze Slovenska. Kromě pracovníků firmy LT Sezam tentokrát lektorovali pan Jean Marc Lefebvre-Despeaux z Monaka, majitel firmy Bluestar, a švédský odborník na trasalogii pan Kjell Carlsson.

Výše uvedený popis dřevních dob kriminalistické techniky v Čechách, na Moravě i na Slovensku téměř koresponduje s obdobím do vytvoření Kriminalistického ústavu (12. 12. 1958), který letos oslaví 50. výročí svého vzniku. Ne všude v Evropě se podařilo tamním policejním a četnickým sborům vytvořit tak jednoduchý a přitom funkční systém kriminalistickotechnických a expertizních pracovišť, jako je tomu v Česku, resp. i na Slovensku. Naše tři stupně těchto pracovišť de facto existovaly již od roku 1945, ale nový obsah získaly až po XIII. Mezinárodním kriminalistickém sympoziu v Brně v roce 1977. Nemalým úsilím Kriminalistického ústavu se tehdy podařilo vybudovat systém organizačních, legislativních, personálních, školských, ekonomických, ubytovacích a věcných podmínek, který funguje - samozřejmě s jistými modifikacemi - dodnes.

O to více se děsím Langerovy pseudo-reformy policie, která může kromě obvyklého chaosu vznikajícího při každé zbytečné reorganizaci přinést i devastaci zavedených principů, což se ve svých důsledcích projeví ohrožením důkazní hodnoty zajišťovaných stop. Ano, až tak. K ničemu pak budou nejmodernější prostředky kriminalistické techniky, když nebude fungovat systém zajišťování kriminalistických stop, jejich předávání k expertizám a jejich vyhodnocování. Dnes navíc v podmínkách quality assurance.

Jean Marc Lefebvre-Despeaux z MonakaVývoj BLUESTAR®FORENSIC objednali Francouzi

„Jsem lovec a dostal jsem se do situace, kdy jsem měl identifikovat, zda-li šmouha je krevní stopa od zvěře,” začal svoji zajímavou přednášku Jean Marc Lefebvre-Despeaux. Uvedl, že po jím realizovaném výzkumu se stal náhradou známého Luminolu přípravek Bluestar. Jenže, ten likvidoval DNA. „Francouzské Národní centrum chemického výzkumu mne požádalo, abychom tento problém vyřešili. BLUESTAR®FORENSIC už DNA neničí,” objasnil Despeaux. Od roku 2002 ho používá k plné spokojenosti francouzská policie. „Máme 62 distributorů v 72 zemích,” dodal. Firma LT Sezam je distributorem v České i Slovenské republice.

BLUESTAR®FORENSIC je jen jedním z několika dalších zajímavých prostředků vhodných pro zajišťování kriminalistických stop. Širokou nabídku těchto prostředků obsahuje katalog firmy LT Sezam.

BLUESTAR®FORENSIC je patentovaný výrobek a má zapsanou ochranou známku v 50 zemích světa. Jak se uvádí v katalogu firmy, je to barvivo, vyvinuté speciálně pro práci na místě trestného činu při vyhledávání latentních krevních stop. Prostředek je vhodný pro práci v interiéru i exteriéru, na zaschlé nebo umyté plochy, kde lze předpokládat biologické stopy. Je vhodný na silně zředěné biologické stopy, v poměru až 1:1000. Reakce probíhá ve velmi krátkém čase. Důležité je, že prostředek nijak nepoškozuje strukturu DNA, proto lze objevenou a následně zajištěnou krevní stopu dále použít pro genetická zkoumání.

Prostředek BlueStar ForensicSnadná příprava k použití

„Když je do směsi přimíchán katalyzátor (peroxid vodíku) a připravená látka se dostane do kontaktu s buňkou, která obsahuje krevní barvivo hemoglobin, BLUESTAR®FORENSIC oxiduje (vzniká enzymatická peroxidázová aktivita) a emituje se intensivní modré luminiscenční světlo 430 nm, dobře viditelné v šeru,” vysvětlil podstatu reakce Despeaux. Jak již je uvedeno, BLUESTAR®FORENSIC je připraven k použití během několika okamžiků (do nádobky se vhodí tablety a obsah se protřepe a rozpustí v destilované vodě). Aplikuje se velmi jednoduše pomocí nádobky s rozprašovačem. Po rozmíchání je vhodné prostředek aplikovat do 24 hodin.

Modré záření produkované BLUESTAR®FORENSIC je viditelné v šeru v několika minutách po aplikaci na krevní skvrnu. Luminiscence trvá přibližně 2 - 3 minuty, v průběhu kterých je třeba stopu fotograficky dokumentovat. Velká výhoda při použití na místě činu je v tom, že BLUESTAR®FORENSIC může být použit opakovaně na jednu krevní skvrnu. „Jen je potřeba nechat první nástřik uschnout,” doplňuje ukázku Despeaux. To v praxi umožňuje v klidu se připravit na fotodokumentaci.

Prostředek BlueStar ForensicBLUESTAR®FORENSIC nepoškozuje DNA

Co je nejspíš v dnešní době nejdůležitější, BLUESTAR®FORENSIC nijak nepoškozuje strukturu DNA pro další genetické zkoumání, nezkresluje výsledky protože pomalu oxiduje.

Při praktické aplikace je nutné, aby kriminalistický technik používal ochranný oděv, rukavice, brýle a masku - nikoliv kvůli bezpečnosti a zdraví technika (prostředek splňuje evropské normy pro bezpečnost a hygienu, tzv. Coxova pravidla), ale kvůli zamezení kontaminace místa činu.

Jako každý jiný prostředek, i BLUESTAR®FORENSIC vykazuje tzv. falešné pozitivní výsledky. Může se stát, jestliže testovaná plocha byla ošetřena, nebo na ní byly použity některé specifické látky. Prostředek někdy pozitivně reaguje na bělidlo (tj. přídavek do pracích prášků), akrylátovou barvu, některé čisticí prostředky, měď, bělené dřevo aj. Naopak, reakce nebývá ovlivněna v případech, kdy je testována krev pocházejícího od člověka užívajícího léky, které mění ph faktor krve. BLUESTAR®FORENSIC nereaguje s tzv. „umělou krví”.

Před použitím BLUESTAR®FORENSIC je nutné zvážit prioritu ostatních stop

Pokud jde o taktiku používání BLUESTAR®FORENSIC v praxi, je nutné mít na paměti standardní metodiku ohledání místa činu a priority při zajišťování jednotlivých druhů stop.1)

Z praktických testů užívání prostředku vyplynulo, že před jeho aplikací je vhodné zajistit jiné stopy, které by mohly být poškozeny (mikrostopy, viditelné daktyloskopické stopy aj.). Prostředí (plocha), kde bude BLUESTAR®FORENSIC aplikován, by nemělo být vlhké. Aplikace prostředku a následné ohledání v interiéru by mělo být prováděno od nejvzdálenějšího místa od vchodu, nejdříve na podlaze, poté na stěnách a stropu. Luminiscenci vyvolává mírné, pokud možno rozptýlené světlo. Zajímavým trikem demonstrovaný lektorem je osvětlování plochy přenosnou svítilnou, jejíž paprsek je směřován na bílý oděv kriminalistického technika, který působí jako odrazná plocha.

Při testech bylo zjištěno, že BLUESTAR®FORENSIC reaguje lépe na staré krevní stopy, jak na čerstvou krev. V exteriéru prostředek obvykle reaguje na stopy staré 2 - 3 měsíce, v interiéru na stopy 2 - 3 roky staré. Byl zaznamenán případ, kdy prostředek reagoval na krevní stopu prokazatelně starou 143 let!

Vyvolanou luminiscenci lze dokumentovat výhradně fotograficky, resp. pomocí video. Problém je v době expozice, která je při použití fotografického negativního materiálu o citlivosti 400 ISO okolo 30 vteřin při plně otevřené cloně objektivu (cca 2,8). To znamená, že fotopřístroj musí být upevněn na stativu, samozřejmě kolmo k místu kde je stopa a v záběru musí být měřítko. Tato podmínka navíc diskvalifikuje některé současné (levnější) digitální fotopřístroje, které nejsou vybaveny funkcí manuálně definované expozice.

Výrobcem stanovená expirační doba originálně zabaleného výrobku jsou 3 roky. I po této době je však prostředek funkční, nicméně bez záruky.

(Publikováno s laskavým souhlasem firmy LT Sezam, která je partnerem krimi-servis.cz)

(Foto autor a Dušan Hrazdíra)  

Jan Hlaváček, 13. listopadu 2008

 


1) viz např. Hlaváček, J. - Protivinský, M,: Praktická kriminalistika, vyd. Kriminalistický ústav Praha, 2006, kap. 2.5, s. 14.

 

LTSezam-krimi

LTSezam-drogove testy