„Golfová jamka“ vytočila primátora

Ilustace - golfová jamka; autor: Přemysl Vida, www.golfplanet.czhttp://www.tunelblanka.cz/: „Dnešního dne, 12. 10. 2008 v 10:15 hod., došlo k porušení nadloží tunelu v prostoru Stromovky při pracích na rozšiřování tunelu v místě budovaného bezpečnostního zálivu. Byla porušena stabilita horninového masivu zpevněného tlakovou injektáží a následně se provalily zvodnělé sedimenty vltavské terasy do tunelu.” Pražský primátor Pavel Bém přispěchal na „místo činu” před 14 hodinou a bez otálení před televizními kamerami prohlásil: „Podávám trestní oznámení na neznámého pachatele za obecné ohrožení.” Uff. Krtci jsou v ohrožení!

 

 

Glosuji-titulek-světlý

Člověk by si řekl, že pan primátor se rozčílil nejspíš v obavě o své spoluobčany, kteří se mohli při venčení pejsků ve Stromovce propadnout do země a ztratit se tam, jako  kdysi před desítkami let jedna nebohá žena na zastávce tramvaje v Brně. To by ale nesmělo být před volbami, kdy se každá vteřina politika na obrazovce počítá trojnásobně, kdy každá dobře vyřčená věta je víc jak pět bildboardů nad dálnicí a kdy se prostě události odvíjení jinak, než když před volbami není.

Pravda, není to poprvé, kdy se ve Stromovce propadla zem do hloubeného tunelu Blanka. Něco podobného se zde stalo v květnu tohoto roku. Nezpevněné nadloží z břidlic, navíc promáčené vodou, se provalilo do hloubeného tunelu. I v květnu bylo poměrně značné vzrůšo kolem „golfové jamky” (jak hned přispěchali pražští vtipálkové s označením díry v zemi). Samozřejmě, že z úst stavbařů padala ujištění, že nic podobného se opakovat nebude. Když se ale na základě letitého povyku zelených nakonec rozhodne, že se dálnice pod zemí bude v tomto geologicky nestálém prostředí budovat místo z povrchu podkopáním Stromovky, a tím se samozřejmě budou riskovat životy tunelářů, tak se pak nikdo nesmí divit, že se stane to, co se stalo.

“Golfová jamka” ve Stromovce - říjen 2008; autor Lukáš Bíba, MFDnesSpíš jak cokoliv jiného je divné, že nikdo nezakázal Pražanům chodit do inkriminovaných míst parku v tomto kritickém období stavby. Tím směrem měl podle mne pan primátor namířit svůj vztyčený ukazováček a sklidil by nejspíš velký potlesk. Nevím ovšem, jestli by nestřelil do vlastních řad. Takže ne proti těm, kteří kvůli nám všem riskují život! „Neznámý pachatel” obecného ohrožení bude nejspíš někde jinde.

„Když se provalily zvodnělé sedimenty vltavské terasy do tunelu,” pokračuje oficiální zpráva stavbařů, „současně s tím se extrémně zvýšil přítok vody a bahna do tunelu. K prolomení skalního nadloží v rozsahu 2 x 2 metry a následnému vytvoření kráteru cca 30 m v prostoru parku Stromovka došlo i přesto, že byla použita veškerá dostupná a dohodnutá technická a sanační opatření.  

Před tím, než došlo k propadu povrchu terénu se podařilo zajistit prostor parku i pracoviště v podzemí a nedošlo tak ke zraněním ani žádným významným škodám na strojním vybavení.

“Golfová jamka” ve Stromovce (2) - říjen 2008; autor Lukáš Bíba, MFDnesProhlídkou místa závalu bylo zjištěno, že nedošlo k poškození již vybudovaného primárního ostění a veškerý materiál se do tunelu dostává otvorem o velikosti cca 2 x 2 m. V současné době je místo oplocováno a intenzivně probíhají zabezpečovací práce a to jak z povrchu, tak z podzemí. V prvním kroku zabezpečovacích prací je prioritní omezit přítok vody do tunelu ze štěrkové terasy, která je v prostoru nad tunelem. Zabezpečovací práce řídí vedoucí likvidace havárie spolu s havarijní komisí složenou ze zástupců investora, projektanta, zhotovitele, Obvodního báňského úřadu v Kladně a ČVUT FSV.”

V daném případě je myslím potřebné připomenout a zdůraznit jeden z odborných stavbařských pojmů, kterým je „bezpečnostní záliv”, jenž je zmiňován hned v první větě prohlášení. Protože tím se také vysvětluje, proč vlastně havárie vznikla. Touto informací měl někdo primátora „nabrífovat” před tím, než se začal rozčiloval před kamerami a vyhrožovat trestním oznámením.

„Bezpečnostní zálivy jsou budovány v tunelech větších délek pro možnost odstavení havarovaného, či jinak nepojízdného vozidla jako jeden z bezpečnostních prvků tunelu. Vlastní práce probíhají tak, že nejprve je vyražen a zabezpečen tunel a teprve poté je tento tunel rozšířen o potřebný záliv. Projektovaná délka zálivu je 53 metrů,” vysvětlují stavbaři. Ano, k průšvihu došlo při rubání bezpečnostního zálivu.

Tak, a teď jsem opravdu zvědavý, jak se policejnímu vyšetřovali, kterému přistane na stole primátorovo trestní oznámení, vypořádá s ohledáním místa činu a dalšími procesními úkony nezbytnými pro zdárný průběh vyšetření kauzy a usvědčení „pachatele”. Vůbec mu to nezávidím. Dovoluji si ale tipnout, jak to po měsíci všechno skončí. Odložením.

Co na to média? Kupodivu, zaregistroval jsem dost objektivní zpravodajství. Asi proto, že v tomto případě si moc nelze vymýšlet. Příklad: „V pražském parku Stromovka se poblíž Šlechtovy restaurace opět propadla půda v souvislosti se stavbou silničních tunelů. Louku podemlela spodní voda.” Nebo: „K sesunu podle šéfa Metrostavu Ivana Hrdiny docházelo postupně, dělníci se snažili místo z vnitra tunelu zabezpečit, to se jim ale nepodařilo. Poté, co se propadla vrstva břidlice, do tunelu vtekla zemina s vodou, zadržela ji až hráz vybudovaná asi sto padesát metrů od propadu.” Atd.

Snad trošku pikantérie se ale přece jenom v médiích objevilo, pravda, bez většího zájmu veřejnosti. Událost totiž „převálcovaly” jiné kauzy, jako třeba, že se kočkovali Kočkové. Ta pikantérie se shodou okolností týkala výroku toho, kdo chtěl zavřít „zločince z Blanky” ještě před tím, než si nechal všechno v klidu vysvětlit. Jak už je uvedeno, primátor Bém podle vlastních slov vyhrožoval podáním trestního oznámení po 14 hodině už 12. října. Ve skutečnosti podal trestní oznámení (podle iDnes.cz, publikováno 13. 10. 17:51 hod.) až „…ředitel magistrátu hlavního města Martin Trnka. Neznámého pachatele viní z obecného ohrožení a chce, aby incident, při němž jen náhodou nedošlo k žádné tragédii, řešila policie.”

Svůj názor na podání trestního oznámení jednoznačně namířeného proti někomu ze stavbařů jsem vyjádřil a neskrývám, že mám pochybnost o účelnosti. Podle mne ke zločinu pod zemí nedošlo, nicméně nechť jsou věci řádně prošetřeny. Spíš si myslím, že trestní oznámení by mělo být namířeno proti tomu, kdo nezakázal - z důvodu bezpečnosti občanů - navštěvovat známý pražský park v době budování tunelu Blanka. Neznám velkou stavbu, po které by se mohli civilisté promenádovat tak, jako tomu je ve Stromovce.

A ještě dovětek. S nadšením sleduji stavbu, která dostala označení Tunel Blanka. A strašně jí fandím, přesněji fandím těm, kteří ji vyprojektovali, prosadili a kteří ji pro nás budují. Je to vskutku impozantní dílo a především, je realizováno v zájmu nás všech. Za dva tři roky se velká část dopravy přesune pod zem. Co víc bychom si všichni mohli přát? Chodím skoro pravidelně sledovat, jak pokračuje jedna ze staveb projektu označená „Malovanka”. Je to ta obrovská křižovatka, která vyrůstá u vyústění Strahovského tunelu pod hotelem Pyramida. Za pár dní, 3. listopadu, zde dojde k zásadnímu přesměrování dopravy na severní stranu, aby se mohlo začít hloubení střední části. Klobouk dolu, jak se zde dělníci a technici činí. Chtělo by se říci „čest jejich práci”, kdyby to nebylo tak moc zprofanované heslo. Tak aspoň děkuju! Možná, že právě tohle slovíčko měl veřejně použít pan primátor jako ocenění práce lidí budujících Tunel Blanka. Volby - nevolby!

 

Několik pohledů na stavbu “Malovanka” budovaného tunelu BLANKA mezi vyústěním Strahovského tunelu a Trojou v Praze

 

Tunel BLANKA - stavba “Malovanka” - 14.10.2008 Tunel BLANKA - stavba “Malovanka” - 14.10.2008
Tunel BLANKA - stavba “Malovanka” - 14.10.2008 Tunel BLANKA - stavba “Malovanka” - 14.10.2008
Tunel BLANKA - stavba “Malovanka” - 14.10.2008 Tunel BLANKA - stavba “Malovanka” - 14.10.2008

 

(S využitím: tunelblanka.cz, týden.cz, iDnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz, PRÁVO, Mladá fronta DNES; foto: Lukáš Bíba, MFDnes (2); Jan Hlaváček (6))

Jan Hlaváček, 17. 10. 2008