Výrok soudu: Hlaváček byl evidován neoprávněně

IlustraceMěstský soud v Praze, kterému předsedala soudkyně JUDr. Jaroslava Lobotková, rozhodl dnes, 18. srpna 2008 před půl desátou, ve věci mé žaloby na Ministerstvo vnitra ČR, které mne profesně, společensky i lidsky diskvalifikovalo kvůli nepravdivému tvrzení o mé spolupráci se Státní bezpečností, že jsem byl v seznamech Vojenské kontrarozvědky veden neoprávněně.

 

Samozřejmě, tento výrok je prozatím nepravomocný. Pravomocným se stane po doručení rozsudku a následné patnáctidenní lhůtě, ve které se může žalovaná strana odvolat.

Vzkaz pro novináře: Do doby právní moci rozsudku nebudu poskytovat žádné bližší informace k případu samotnému, stejně tak se zdržím úvah o dalších krocích, které v dané věci spolu se svým právním zástupcem učiníme, včetně úvah o tom, zda-li se vrátím do služby. Pokud by přece jenom někomu tato logická poznámka nestačila, může se totéž dozvědět od mého právního zástupce, Dr. Jaroslava Švejkovského. A pokud by se přece jenom nějaké “bližší informace k případu” nebo “moje úvahy” v tisku objevily, rozhodně se od nich distancujeme.

Až uzraje čas, určitě všechno o své kauze detailně sepíšu. Umím to.

Upřímně děkuju Všem, kteří mi celou dobu věřili a podporovali mne.

 

Jan Hlaváček, 18. srpna 2008