Skromnost je blbost

Award of MeritDear Jan, With great pleasure I would like to inform you that the ENFSI Board has recently decided to grant you with the ENFSI Award of Merit. Your commitment to ENFSI during many years has been highly appreciated. The splendid organising of the Annual Meeting 2001 and the donation of the ENFSI anthem at that occasion are memorable events which will not be forgotten soon. Further, we have in mind your role as the unofficial ENFSI photographer (you always call it “paparazzi of ENFSI”), which has resulted in a series of cd’s and dvd’s which illustrate a part of ENFSI‘s history very well. The Board would like to hand over the Award of Merit (Golden Pin and Certificate) to you in the presence of the ENFSI membership. For that reason we invite you to attend the Annual Meeting 2008 in Rome.

GlosujiVýše uvedená citace je z dopisu předsedy Rady ENFIS Dave Werretta, který mi poslal zhruba před rokem, 13. června 2007. To už Rada ENFSI věděla o mém neslavném konci v řadách Policie ČR. Nebudu zastírat, že jsem byl jejím rozhodnutím překvapen a také dojat, nepochybně pod vlivem podrazu z vlastních řad, který byl na mne spáchán. Od té chvíle jsem se opravdu těšil do Říma.

Řím - tudy kráčely dějinyPřekvapení 

Pro ty, kteří v angličtině tápou jako já, si dovoluji opsat překlad úvodního odstavce, aby bylo patrné, o co vlastně jde: Drahý Jane, s velkou radostí bych Tě rád informoval, že se Rada ENFSI nedávno rozhodla udělit Ti Vyznamenání za zásluhy. Tvé zasvěcení ENFSI během několika minulých let bylo vysoce ohodnoceno. Skvělá organizace Výročního zasedání představitelů ENFSI v r. 2001 (v Praze - pozn. J. H.), jakož i darování Hymny ENFSI, nebudou hned tak zapomenuty. Máme stále na paměti Tvoji roli neoficiálního dokumentaristy ENFSI (Ty sám ji vždy nazýváš „paparazzi ENFSI”), což vyústilo v sérii CD a DVD záznamů velmi dobře ilustrujících historii ENFSI. Rada ENFSI by Ti chtěla předat Vyznamenání za zásluhy (Zlatou sponu a Certifikát) v přítomnosti členů ENFSI. Z tohoto důvodu Tě zveme na Výroční zasedání v Římě v r. 2008.

Řím - ColoseumOpět mezi svými, tentokrát v Římě 

Jarní Řím se nijak moc zásadně nelišil od toho, jak bylo u nás doma. Vždyť květen je jeden z nejhezčích měsíců v roce. První den pobytu nás přivítal déšť, bylo chladno, snesla se i bunda. Další tři dny bylo naopak krásné slunečné počasí, ideální pro špacírování po městě plném historie. Což ani tak neocenili oficiální delegáti výročního 20. setkání představitelů ENFSI, jako jejich manželky a výjimečně i manželé, kteří tradičně své protějšky na vrcholnou událost ENFSI doprovázejí a mají v průběhu setkání svůj vlastní „poznávací” program. Byť jsem byl tentokrát na setkání ENFSI jako zvláštní host, poprvé po 10 letech jsem si mohl vychutnat roli doprovodu delegáta. Moji oficiální roli představitele České republiky v ENFSI již loni převzal po zásluze zástupce ředitele Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR, plk. Ing. Pavel Kolář, CSc. Ostatně, s Pavlem Kolářem jsme byli sehraná dvojka, projezdili jsme spolu po konferencích a návštěvách spřátelených institucí Evropu i kousek jiného světa křížem krážem. Vzájemně jsme se doplňovali a myslím také, že jsem mu dosti slušně připravil půdu k převzetí tohoto „úřadu”.

Řím - vlčice a Romulus a RemusVědecká konference 

Vědecká konference, jeden ze dvou hlavních bodů programu každého výročního zasedání ENFSI, měla letos téma „Řešení zatíženosti expertizních pracovišť případy”. To samo o sobě slibovalo poučení. Jak se ale ukázalo, většina prezentací šla mimo téma. Hodně se mluvilo o kriminalistické genetice a počítačové expertize. „V FBI pracuje v oboru počítačových expertiz přes 400 pracovníků, což velmi výrazně převyšuje stávající úroveň Evropy,” líčí čerstvý poznatek Pavel Kolář. FBI nám několikrát výrazně pomohla, třeba poskytnutím softwaru CODIS k vytvoření Národní databáze DNA. „Nabídla nám poskytnutí vybraných programů pro práci s počítačovými daty,” doplňuje Kolář. Kromě řešení priorit v oblasti kriminalistických expertiz, což se týká naprosto všech kriminalistických laboratoří v Evropě, potažmo ve světě, se diskutovalo o práci na místě činu. Na konferenci se ale také hovořilo i o problematice komercionalizace forensních věd.

Pokud jde o místo činu, Italové mají problém s novou legislativní úpravou, která dovoluje účast obhájce u naprosto všech procesních úkonů, tedy i u ohledání místa činu, ale také například i u provádění kriminalistické expertizy. To samozřejmě přináší nepřestavitelné praktické problémy. „Toto opatření je opravdu zvláštní, prozatím snad nikde jinde v Evropě než v Itálii není realizované,” komentuje tuto informaci Pavel Kolář. „Z praktických důvodů se děsím toho, kdyby bylo něco podobného zavedeno i u nás,” dodává. Co není, může být, dodávám já. „Hloupá” opatření se šíří jako mor. Na druhé straně je ale možné připustit, že by to byl silný tlak na kvalitu práce na místě činu, resp. při provádění procesních úkonů, což by se mělo odrazit v zachování kvality celého důkazního řetězce.

ENFSI Řím - business meetingBusiness meeting

Ve druhé hlavní části setkání představitelů ENFSI se tradičně řeší „provozní záležitosti”. V průběhu jednoho a půl denního jednání představitelů ENFSI přišlo na řadu velké množství záležitostí. Bylo například konstatováno, že v současnosti už je 25 členských institucí z 54 akreditováno podle EN ČSN ISO 17 025 a jednotlivé instituce i podle ISO 9001. „Za velmi záslužné považuji, že byl vytvořen projekt vzájemné pomoci v oblasti akreditace. V současnosti existuje pět dvojic kriminalistických institucí, kde již akreditovaná laboratoř pomáhá s přípravou na akreditaci instituci dosud neakreditované,” vysvětluje Pavel Kolář.

Zdá se, že nijak výrazně ale nepokročily snahy o akreditace kriminalistickotechnických pracovišť. „Důležité je, že už se přestalo diskutovat o tom, podle které normy by mělo být postupováno, sjednotili jsme se, že by to měla být ISO 17 020, ale v Evropě je v současnosti akreditováno pouze jediné pracoviště,” říká Kolář. Problém nejspíš spočívá ve značné názorové i legislativní roztříštěnosti v evropských zemích. Pokrokem je, že ENFSI navázala úzkou spolupráci s Evropskou institucí pro akreditaci (EA), se kterou vypracovala společný rámcový dokument, jenž rozvádí normu ISO 17 020 právě pro oblast místa činu. „My se domníváme, že akreditace kriminalistickotechnických pracovišť není myšlenka k zahození. Vždyť léta všichni víme, že kvalita expertizního zkoumání začíná na místě činu,” míní Kolář. Podle toho, jak kvalitně jsou zajištěné stopy, taková může být konečná kvalita kriminalistické expertizy.

ENFSI Řím - business meetingZákladním a léta propracovávaným je systém vzájemné informovanosti. Trvalo ale hodně let, než byla vytvořena skutečně kvalitní webová stránka ENFSI (http://www.enfsi.eu/). „Oproti minulosti je webové stránka ENFSI opravdu důstojnou prezentací, považuji ji za pěknou a informačně nabitou,” říká Kolář, když vzpomínáme na její začátky před pěti či šesti roky, a také na naše nepřijaté projekty jako byl „Quick Report ENFSI” nebo „Who is Who in ENFSI”. Rada ENFSI se snaží o to, aby ENFSI byla co nejvíce transparentní, takže většina informací o činnosti ENFSI je publikována na webu, jen opravdu interní informace pro jednotlivé pracovní skupiny, nebo pro členy Rady a komisí ENFSI jsou přístupné na neveřejné části webu.

Je zajímavé sledovat, jak rozdílně aktivní jsou v ENFSI jednotlivé instituce. „Velkým tygrem je dnes jednoznačně Rumunsko, jak v oblasti expertizní činnosti, tak v práci na místě činu,” komentuje tuto otázku Pavel Kolář. „Pro mnohé účastníky setkání bylo například překvapením sdělení rumunského ředitele Kriminalistického ústavu Gabriela Tiru, že zavádějí systém kvality až na místo činu, přičemž využívají protokoly, které doprovázejí každou jednu zajištěnou stopu od jejího zajištění až na konec celého důkazního řetězce,” dodává. Kdo si ale pamatuje události pár desítek let nazpátek ví, že Rumuni, na rozdíl třeba od svých sousedů Bulharů a Maďarů, šli vždycky svojí cestou. Nejspíš by nebylo špatné vyměnit si s nimi aktuální poznatky. My bychom jim mohli nabídnout např. rozvíjený systém DVI týmů a jejich vybavení, u nich bychom mohli získat poznání o reformě systému kriminalistické znalecké činnosti, stejně tak i o systém kvality práce na místě činu.

Do Prahy v roce 2010

V líčení průběhu konference (byť hlavně z informací oficiálního delegáta) nelze opomenout, že po deseti letech se opět sejdou nejvyšší představitelé ENFSI v Praze. Bude to mezi 19. až 22. květnem roku 2010. V tajném hlasování získalo Česko kandidaturu poměrem hlasů 33 ku 14 a „vyhrálo” nad Estonskem.

ENFSI Řím - Dave Werrett a Wim Neuteboom předávají Janu Hlaváčkovi Vyznamenání za zásluhyAward of Merit 

Zbývá doplnit, jak proběhlo ocenění, kvůli kterému jsem do Říma jel. Award of Merit je malý kruhový odznak o průměru 18 mm do klopy s nápisem ENFSI na zlaceném pozadí ve tvaru známého loga, které lemuje zdobené okruží. Byl vyroben z 24 karátového zlata ve španělském Toledu a prozatím jsou jeho držiteli jen dva bývalí členové ENFSI, Francouz Eric Freyssinet a já. Vyznamenání mi předal Dave Werrett, současný předseda Rady ENFSI, a sekretář Wim Neuteboom. Z jeho rukou jsem přezval dárek pro každého chlapa: Švýcarský Victorinox s 37 funkcemi! Potlesk přítomných a konec - kapitola je uzavřena. No, ještě jsem také poděkoval:

Vážení přátelé, kamarádi,

když jsem loni dostal dopis od předsedy Rady ENFSI, ve kterém jsem si přečetl, že mi bylo uděleno ocenění ENFSI, byl jsem dojatý. Uvědomil jsem si onen propastný rozdíl mezi tím, jak se se mnou rozloučila ENFSI a jak ocenili moji téměř čtyřicetiletou práci v Policii ČR součastní přestavitelé Ministerstva vnitra ČR. Občas se někdo stane nepohodlný, ale jeho odvolání z funkce lze řešit kulturně. Ze mne udělali za pomocí sdělovacích prostředků „nepřítele státu”, aniž by se mohli opřít o reálná fakta. Dá se s tím žít, ale není to nic příjemného. Pochopitelně, že jsem na ministerstvo vnitra podal žalobu, ale ať dopadne soud jakkoliv, čas zpátky nevrátíš. A nejde jenom o nedokončení poslání. Aféra neprávem poznamenala i moji rodinu.

Award of Merit je pro mne velké ocenění. A také satisfakce - proč to neříci? Moc vám děkuji. Těch necelých 10 let v řadách ENFSI pro mne bylo velkým poučením. Tady, mezi vámi, jsem byl motivován k řadě nových nápadů, které jsem se snažil prosadit v Kriminalistickém ústavu Praha. Měl jsem štěstí na spolupracovníky, Pavel je toho nejlepším příkladem. Jsem rád, že moji nástupci dotáhli do konce akreditaci ústavu.

Bylo pro mne zábavou vytvářet dokumenty o našich setkáních. Jsem hrdý na to, že jsme INFSI věnovali hymnu. Moc rád vzpomínám, jak jsme hudební nahrávku hymny natáčeli. Byla to akce a la Hollywood!

Moje životní poznání? Všechno je o nápadech a vhodných podmínkách  pro jejich realizaci. Přeji vám, aby vás nápady nikdy neopouštěly. Děkuji.

Jan Hlaváček, 6. června 2008


Co je to ENFSI? 

Evropská síť kriminalistických institucí (European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI) byla založena řediteli jedenácti kriminalistických institucí ze zemí západní Evropy po několikaleté diskusi na jaře roku 1995. Postupně se počet členů ENFSI zvyšoval, dnes je v ENFSI sdruženo 54 kriminalistických (forensních) institucí. Kriminalistický ústav Praha požádal o členství v roce 1997, členem ENFSI se ředitel ústavu stal 30. března 1998, kdy o tom dostal vyrozumění coby statutární představitel ústavu (původní individuální členství se v roce 2005 změnilo na členství institucionální). KÚP byl oficiálně prvním policejním pracovištěm, které začalo po roce 1989 působit v evropských strukturách. V květnu 2001 se v Praze uskutečnilo 13. setkání představitelů ENFSI. KÚP zorganizoval i několik dalších setkání expertů pracovních skupin ENFSI.