Kriminalistická taktika

Když jsem před mnoha a mnoha lety přišel do Kriminalistického ústavu VB, ještě jako student Fakulty VB VŠ SNB pídit se po nějakých materiálech k diplomce (psal jsem ji na téma kriminalistická dokumentace), přijal mne tehdy zástupce náčelníka plukovník JUDr. František Pohanka. Věděl jsem, že pochází stejně jako já z Nového Města na Moravě, jeho táta byl dokonce školník na naší devítiletce. Přišla řeč i na to, co budu dělat po škole, a když jsem mu řekl, že tíhnu k technice, zvedl obočí a jal se mne přesvědčovat, že u policie je daleko zajímavější práce detektivů či vyšetřovatelů. Dodnes v nemám jasno, jestli to nakonec není pravda, protože jsem si tu druhou základní kriminalistickou profesi vlastně neměl možnost pořádně vyzkoušet.

Shodou okolností mám ale v šuplíku několik aktuálních článků, které k problematice kriminalistické taktiky patří, tak s nimi začneme. Ono totiž, když se na tom tak člověk zamyslí, jakékoliv „školské“ dělení je pro praxi asi to nejhorší ze všeho. V každé kriminalistické taktické metodě jsou důležité technické aspekty, každý technický prostředek musí mít pro použití propracovanou metodiku, aby je bylo možné co nejlépe takticky použít. A kruh se uzavírá…

Podotýkám jen, že první zde zveřejněné příspěvky byly vytvořené nedávno z připravené kapitoly pro vysokoškolskou učebnici Právnické fakulty UK „Trestní právo procesní“, která vyjde v nakladatelství ASPI.